Circuite culturale

Drumul CULTURII reuneşte monumentele celor mai importante personalităţi ale judeţului Bacău, precum şi cadrul natural minunat care i-au inspirat - Casa Memorială Ion Borcea, Casa Memorială George Bacovia, Casa Memorială Nicu Enea şi Casa Memorială George Enescu.

Turiştii vor fi plăcut impresionaţi de Codrul Secular din Racova vechi de 150 de ani, de Parcul Dendrologic din Hemeiuşi cu cea mai frumoasă colecţie de trandafiri din România, de Monumental Dadaismului din Moineşti creat în 1991 în amintirea lui Tristan Tzara - fiu al localităţii, de Palatul Ghika din Comăneşti ridicat în 1890, fostă reşedinţă de vară a familiei Ghika şi de Cetatea Rakoczi din Ghimeş situată pe vechea linie de demarcaţie a graniţei dintre Moldova şi Transilvania.

Totodată, turiştii pot vizita Sinagoga din Buhuşi construită în anul 1871, Mănăstirea Runc - ctitoria lui Ştefan cel Mare, Curtea Domnească din Bacău - ctitoria lui Alexandru Vodă, Biserica de lemn din Scorţeni construită în anul 1799, Gara din Comăneşti realizată în anul 1892, Mănăstirea Cotumba ctitorită de către vornicul Grigore Lupenski în cea de-a doua jumătate a sec. al XVIII - lea, Mormântul lui Emil Rebreanu din Palanca, fratele romancierului Liviu Rebreanu şi cea mai veche biserică catolică de pe Valea Ghimeşului, datând din sec. al XVII-lea.

Drumul SĂRII oferă turiştilor posibilităţi extraordinare de agrement şi relaxare prin vizitarea Salinei de la Târgu-Ocna veche din a doua jumătate a sec. al XIV-lea, a Staţiunii Slănic-Moldova renumită pentru izvoarele sale de ape descoperite încă din anul 1801, a sitului arheologic Târgu Trotuş, asociat cu descoperirea vetrei vechiului oraş medieval Trotuş, precum şi a Complexului muzeal Răducădeni ce cuprinde mănăstirea, mormântul lui Costache Negri şi a fiilor săi.

Drumul GĂZARILOR reface traseul exploatării petrolului din Moldova - prima sondă de petrol, situată în localitatea Poieni, muzeul petrolului din Zemeş, parcul dendrologic din Dofteana cu peste 680 de specii lemnoas şi izoarele de apă termală din Moineşti vechi de aproape 150 de ani.

Drumul VALEA SIRETULUI îi oferă turistului dornic de cunoaştere ocazia de a admira Grădina Botanică din Prăjeşti ce adăposteşte fosile de mamut descoperite în malul Siretului în anii 1970, Casa Memorială Ion Ionescu de la Brad, Ştejarul vechi de 500 de ani din Bijghir şi Mănăstirea Pogleţ cu cea mai veche icoană reprezentând "Izvorul Tămăduirii" din judeţul Bacău.

Drumul EROILOR ne aminteşte de luptele purtate de soldaţii români de-a lungul timpului pentru independenţă patriei - Monumentul Eroilor din Oituz, Podul lui Ştefan cel Mare din localitatea cu acelaşi nume, Monumentele Eroilor din Oituz şi Căiuţi.

De asemenea, turiştii vor remarca Conacul Răducanu - Rosetti din Căiuţi ridicat în 1840, loc tainic de întrunire a unioniştilor Cuza, Alecsandri, Kogălniceanu şi Negri, dar şi Complexul Muzeal Borzeşti ce cuprinde Biserica Borzeşti ctitorită de Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

DRUMUL CULTURII [vezi detalii]
DRUMUL SARII [vezi detalii]
DRUMUL GAZARULUI [vezi detalii]
VALEA SIRETULUI [vezi detalii]
DRUMUL EROILOR [vezi detalii]
Proiect realizat de Asociaţia pentru Dezvoltare Economică Locală (ADEL) Bacău şi finanţat de Consiliul Judeţean Bacău